alarmontvangst telecommunicatie
Politie Website Nederland Politie Live View Komma Trace Website Verbond van Verzekeraars Website Camera Manager NCP Certificatie Van Ovost Automatisering

Alarmverificatie

Jaarlijks verwerken de Nederlandse 23 Particuliere Alarmcentrales meer dan 2 miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel van deze meldingen wordt zelfstandig afgehandeld door de PAC's. In het Actieplan Veilig Ondernemen, dat door overheid en bedrijfsleven is opgesteld, is afgesproken dat de procedures voor alarmopvolging moeten worden verbeterd. Daartoe zijn verificatiemethoden ontwikkeld om nog scherpers en sneller te bepalen of een alarm loos is of echt. De Politie besteed op jaarbasis nog relatief veel tijd aan loze meldingen. Nodeloze uitruk van de Politie bij dit soort meldingen gaat ten koste van de noodhulp en de basispolitie zorg. Als het aantal loze meldingen wordt teruggebracht kan de politiecapaciteit efficiënter worden ingezet bij meldingen die wel raak zijn. Hierdoor kan de Politie een inzet met hogere prioriteit garanderen. Daarom streven Politie en branche eensgezind naar een nog betere filtering van de meldingen die door de PAC's worden doorgegeven aan de Politie.

De Politie reageert met ingang van 1 april 2007 op de door de PAC doorgegeven geverifieerde inbraakalarmen met de hoogste prioriteit. In de regel betekent dit, calamiteitensituaties uitgezonderd, dat een surveillance-eenheid binnen 15 minuten ter plaatse is. Minimaal 1 surveillance-eenheid, bestaande uit twee bevoegde en volledige geëquipeerde politiefunctionarissen verzorgt de opvolging. Dat is in het voordeel van bedrijven en burgers. De pakkans van de daders wordt door snel politieoptreden immers vergroot en mogelijke vervolgschade bij een inbraak verkleind.

Met ingang van 1 april 2008 zijn gebruikers van een elektronisch inbraakalarmsysteem verplicht om adequate maatregelen voor verificatie te hebben getroffen. Dit indien zij vanaf die datum nog een beroep willen doen op politie-inzet bij inbraakalarmmeldingen. Niet-geverifieerde inbraakalarmen worden met ingang van 1 april 2008 niet meer door PAC's doorgegeven aan de Politie, maar op andere wijze adequaat en zoals vooraf overeengekomen met de betreffende gebruiker afgehandeld. Te denken valt hierbij o.a. aan het inschakelen van een professionele bewakingsdienst (alarmopvolging) of het inlichten van sleutelhouders en contactpersonen.


Verbond van beveiligings organisaties

alarm verificatie pac