alarmontvangst telecommunicatie
Alarmopvolging
Altijd Bereikbaar
Personenalarmering meldkamer
Video Observatie
Audio Verificatie
Tracking & Tracing
Data Applicatie Center Meldkamer
Draadloze beveiliging Meldkamer Vlaardingen

Alarmopvolging

In heel veel gevallen worden bij particulieren en bedrijven kosten nog moeite gespaard bij de aanschaf van een inbraaksignaleringssysteem. Wat vaak wordt vergeten is de alarmopvolging. Men schakelt hier dan veelal buren, familie of kennissen voor in. Het opvolgen van alarmen is niet zonder gevaar en vergt een goede voorbereiding. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat waarschuwingsadressen niet te bereiken zijn of niet bereid zijn om in het holst van de nacht ter plaatse te gaan.

Alarmopvolging is het verlengstuk van uw inbraaksignaleringssyteem en meldkamer. Zonder adequate opvolging is het hebben van een dergelijk systeem nagenoeg zinloos.

Een inbraaksignaleringssysteem is een technische voorziening. Het waarschuwt u wanneer men door de beveiligde zone is doorgedrongen. Alvorens over te gaan tot het aanschaffen van een inbraaksignaleringssysteem is het raadzaam eerst naar de bouwkundige staat van uw woning of bedrijfspand te (laten) kijken. Gebruik hiervoor altijd een BORG erkend installateur.

Naast onze eigen surveillancedienst die uitsluitend in de regio Hoek van Holland, Delft & Schiedam operationeel is werken we samen met verschillende particuliere beveiligingsbedrijven die adequate opvolging kunnen garanderen. U kunt ervan op aan dat de professionele opvolgingsdienst in samenwerking met onze meldkamer voor u een extra stuk veiligheid met zich meebrengt.
Centrum Criminaliteitspreventie Centrum

alarm verificatie pac