alarmontvangst telecommunicatie
Meldkamer Vlaardingen Mailadres formulieren Alle onderstaande formulieren kunt u mailen naar aanmeldingen@meldkamervlaardingen.nl. Tevens kunt u ook faxen naar 010-2421415. Voor vragen kunt u bellen naar 010-24241414.

Klanten formulieren

PDF Overvalalarmformulier Dit formulier heeft u nodig als u als particulier (woonhuis) een overval doormelding wilt naar politie.
Voorwaarde is installatie door een erkend installateur en een wezenlijk belang voor de aanvraag.
Zie ook de flyer hieronder bij de publicaties.
Uitblijven 24 uurs testmelding Uitblijven 24 uurs testmelding U bent gebeld door de meldkamer dat de 24 uurs testmelding niet ontvangen is. Wat houdt dat nu precies in en wat kunt u zelf doen?
Vakantieformulier Algemene Leverings Voorwaarden Hier vind u onze algemene leverings voorwaarden van toepassing op meldkamer diensten en producten.

Publicaties

Checklist verificatie inbraakalarm Checklist verificatie inbraakalarm Hier vind u alles over de verificatie plicht van alarmen waar politie opvolging voor gewenst is.
Alarm verificatie addendum Alarm verificatie addendum En een kleine aanvulling betreffende alarm verificatie, de zogenaamde overgangsregeling.
Regeling BORG PAC Regeling BORG PAC Als uw alarm niet is aangelegd door een erkend installateur betekent dat automatisch dat wij geen meldingen mogen doorgeven aan Politie diensten. Hierin staat waar aan uw installatie / installateur moet voldoen.
Flyer Woningoverval Flyer Woningoverval Lees hier wat u zelf kunt doen om het risico op een woning overval te beperken.
Publicatie Subsidieregeling overvallen Publicatie Subsidieregeling overvallen Als u in 2010 te maken heeft gehad met een overval, kunt u in aanmerking komen voor max 1000 EUR subsidie. In dit document vindt u alle belangrijke informatie en regels voor aanvraag.
PDF Samenwerking PAC en Politie De beveiligingsbranche en de politie zijn al jaren bezig om het percentage loze alarmen -
en het als gevolg daarvan voor niets uitrukken van de politie -, terug te dringen. Door de
aanscherping van procedures is er al veel vooruitgang geboekt.